Vlaams-Brabant
Permanent

Werken in Scherpenheuvel-Zichem is werken aan de toekomst. Onze organisatie is in volle ontwikkeling. Om onze torenhoge ambities waar te maken, zijn wij op zoek naar getalenteerde, straffe mensen die mee schrijven aan dit verhaal.
Als werknemer van ons lokaal bestuur ben je omringd door warme en gezellige collega’s die zich elke dag smijten om een kwalitatieve dienstverlening te waarborgen. Samen maken we elke dag van onze stad de mooiste stad!

Wij zijn op zoek naar een voltijds statutair expert omgeving (Av)

Doel van de functie
Je bouwt mee aan de ruimtelijke toekomst van ons lokaal bestuur Scherpenheuvel-Zichem. Ons bestuur wil streven naar een kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling, met veel aandacht voor woningkwaliteit, water, groen en open ruimte. Wij zijn op zoek naar een gemotiveerd en kritisch persoon met oog voor kwaliteit, die onze externe partners wil meenemen in ons verhaal.

Verantwoordelijkheden en taken

 • Je werkt mee aan het stedenbouwkundig beleid, behandelt de meer complexere omgevingsvergunningaanvragen, stedenbouwkundige attesten, verkavelingen en princiepsvragen;
 • Als expert omgeving ben je tevens omgevingsambtenaar;
 • Zowel externe als interne communicatie en informatiedoorstroming zijn voor jou cruciaal. Je maakt deel uit van het team Omgeving en draagt tevens bij voor een efficiënte organisatie van de interne werking, en je hebt oog voor de kwaliteit van het werk;
 • Je werkt hierbij actief mee aan het creëren van een klantvriendelijke dienst die oplossingsgericht meedenkt bij algemene informatievragen en bij overleg omtrent concrete projecten met interne en externe overheidsdiensten, aanvragers, architecten, landmeters en andere betrokken actoren;
 • Je geeft actieve input aan medewerkers van verschillende teams inzake het werkveld ruimtelijke ordening en het bredere werkveld van de omgevingsvergunningen: procedures, overleg, advisering en praktische implementatie van omgevingsvergunningen, stedenbouwkundige meldingen, splitsing van eigendommen, stedenbouwkundige attesten en stedenbouwkundige vergunningen voor vrijgestelde werken … Je zorgt voor de (juridische) interpretatie van het vigerend ruimtelijk-planologisch kader en het regelgevend kader omgevingsvergunningen;
 • Binnen het domein ruimtelijke ordening behoren het actief opvolgen en implementeren van wijzigende regelgeving tot je takenpakket;
 • Als expert omgeving ben je sterk in het motiveren van onderbouwde adviezen aan anderen. Om zo optimaal mogelijk te werken, volg je de relevante ontwikkelingen op gebied van omgevingsvergunningen en ruimtelijke planning. Dit doe je in nauwe samenwerking met zowel collega’s van je eigen team als daarbuiten. Je staat open voor dialoog en overleg maar kan ook zelfstandig beslissingen nemen in je eigen dossiers. Door vragen te stellen, samen te werken en te faciliteren bouw je bruggen en kom je samen tot de beste oplossing;
 • Het ondersteunen van het diensthoofd in het uitdenken, uitwerken en realiseren van ruimtelijke visies en nieuwe ruimtelijke initiatieven. Je werkt daarbij mee aan beleidsvoorbereidend en – uitvoerend werk (o.a. opmaak van reglementen / verordeningen, opmaak beleidsplan ruimte, opmaak uitvoeringsplannen, opmaak college- en gemeenteraadsbesluiten);
 • Je werkt actief aan veranderingsprocessen gelieerd aan wijzigingen in de wetgeving, beleid…;
 • Je zorgt ervoor dat de informaticasystemen optimaal gebruikt worden door de ganse dienst (bv. beheer van templates…) en communiceert dit aan alle teamleden en andere belanghebbenden;
 • Het ondersteunen bij het uitvoeren van handhavingstaken;
 • Het ondersteunen van het woonbeleid;
 • De loketfunctie, informatieverstrekking en sensibiliseren van burgers m.b.t. het werkdomein van de dienst Omgeving;
 • Het behandelen van e-mails en telefoons.

Kan jij je hierin vinden?

 • Je bent ambitieus en ondernemend.
 • Je hebt affiniteit met ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • regelgeving RO, omgevingsvergunningen en handhaving inzake RO, Vlaamse Codex Wonen, De Vlaamse Wooncode, Milieuwetgeving zijn jouw gekend?
 • Je bent communicatief vaardig en assertief: je kan een (moeilijke) boodschap vlot en duidelijk overbrengen op maat van je gesprekspartner, maar je kan ook met anderen onderhandelen, overtuigen en jouw standpunten beargumenteren.
 • Je reageert vriendelijk, adequaat en correct naar de klant toe en past daarbij een beleefd en correct taalgebruik toe. Je gaat discreet om met informatie (intern en extern) en vragen van klanten.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je bent een kei in het aansturen en motiveren van medewerkers
 • Je bent resultaatgericht en behaalt je doelstellingen
 • Je bent bereid de nodige opleidingen te volgen.
 • Je hecht belang en houdt steeds rekening met de beginselen van behoorlijk bestuur en kan onafhankelijk en onpartijdig optreden.
 • Je bent vertrouwd met of geboeid door de werking van overheden en lokale overheden in het bijzonder. 

Wat bieden wij jou aan?

 • Een voltijdse statutaire functie
 • Kandidaten die slagen, maar niet als eerste worden aangesteld, worden opgenomen in een wervingsreserve met geldigheidsduur van twee jaar binnen de functie van expert omgeving.
 • Deze wervingsreserve kan geraadpleegd worden voor vaste betrekkingen van onbepaalde duur alsook voor tijdelijke en vervangingsopdrachten. 
 • Je komt terecht in een tof team binnen een organisatie in volle ontwikkeling.
 • Een salaris op niveau Av (A1a-A1b-A2a)
  Het bruto maandsalaris aan de huidige index van 1,999 bedraagt minimum € 3.640 bruto per maand, met mogelijkheid tot onbeperkte overname van relevante beroepservaring, tot maximum € 6.030.

 • Maaltijdcheques van €8 met een eigen bijdrage van €1.09
 • Vakantiegeld en eindejaarspremie
 • Hospitalisatieverzkering
 • Fietsvergoeding of terugbetaling abonnement woon-werkverkeer
 • 35 vakantiedagen
 • Glijdende werktijden
 • via GSD-v kan je beroep doen op tal van voordelen zoals de Pluspas, een kaart waarmee je op verschillende plaatsen korting krijgt (bv Dreamland, Kinepolis, Decathlon, …)
 • Jaarlijks zijn er enkele leuke activiteiten voor medewerkers, bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie, teambuilding,…

Stel je kandidaat via mail de onderstaande documenten door naar Kristof.Sneyers@bakker.be. Je kan solliciteren tot en met 2 oktober.

 • Je cv
 • Jouw motivatiebrief
 • Een uittreksel uit het strafregister model 1 (max. 3 maanden oud – in PDF formaat)
 • Een kopie van je rijbewijs B
 • Een kopie van je hoogst behaalde diploma: aangezien dit een functie is op AV niveau heb je een masterdiploma nodig om in aanmerking te komen, bij voorkeur richting ruimtelijke ordening of stedenbouw! Ben je niet in het bezit van een masterdiploma? Waag gerust je kans als je op minimum 3 jaar relevante beroepservaring kan rekenen! Kan je dit aantonen zal onze externe partner een capaciteitstest bij jou afnemen. Als je hierop slaagt word je evenzeer mee opgenomen in de selectieprocedure.

Hoe verloop de selectieprocedure?
Het eerste onderdeel van de selectieprocedure zal bestaan uit een schriftelijke proef. Je zal een case voorgelegd krijgen welke je ter plaatse zal uitwerken en naderhand toelicht aan de hand van een presentatie. De schriftelijke proef zal een 2-tal uren in beslag nemen en wordt afgelegd in het stadhuis van Scherpenheuvel-Zichem. Deze proef gaat door op 24 oktober 2023.

Een tweede onderdeel zal bestaan uit een mondelinge proef waarin gepeild zal worden naar je motivatie, affiniteit en competenties. Deze proef gaat tevens door op 24 oktober 2023.

De planning zal na het afsluiten van de kandidatenlijst worden gemaakt en tijdig worden doorgegeven aan de weerhouden kandidaten.

 

Meer info?
Neem contact op met:

Kristof Sneyers
kristof.sneyers@bakker.be

Solliciteer meteen via dit formulier

Voer al uw gegevens correct in en voeg uw CV en motivatiebrief toe.

 • Drop files here or
  Accepted file types: pdf, doc, docx, txt, odf, Max. file size: 20 MB, Max. files: 2.
   Enkel pdf en Microsoft Word documenten toegestaan.
  • Hidden
  • Hidden
  • Dit formulier wordt beveiligd door Google Recaptcha. Gebruiksvoorwaarden