Diensthoofd Communicatie

Brussel
Permanent
Non-profit

Unia, voorheen bekend als het Centrum voor Gelijke Kansen, is een onafhankelijke openbare instelling die zich inzet voor het bevorderen van gelijkheid en de strijd tegen discriminatie in al haar vormen. Opgericht in 1993, streeft Unia naar gelijke kansen voor alle burgers, ongeacht hun afkomst, religie, handicap of seksuele geaardheid. De organisatie zet zich actief in voor bewustmaking van het publiek, het adviseren van individuen die met discriminatie worden geconfronteerd, en pleit voor inclusief beleid.
De dienst Communicatie telt 7 Nederlands- en Franstalige teamleden (6 VTE) en coördineert de externe en interne communicatie van Unia, met als doel: ervoor zorgen dat Unia in de materies waarvoor het bevoegd is een referentie is en blijft voor de media, discriminatie-experten, het maatschappelijk middenveld en de publieke opinie
Het strategisch plan en de jaarlijkse actieplannen van Unia ondersteunen, uitvoeren en in concrete communicatieacties vertalen
Intern delen van informatie zodat het personeel op de hoogte blijft van het reilen en zeilen.

Diensthoofd Communicatie

Jouw job:

Je werkt onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de directie. Als lid van het directiecomité draag je bij aan het algemene beleid van Unia. 
Je opdracht bestaat uit volgende onderdelen:

Je coördineert en organiseert de communicatie van Unia

 • Je bepaalt de globale externe en interne communicatiestrategie en operationele plannen en prioriteiten in het kader van het strategisch plan van Unia, in overleg met je team en met het directiecomité
 • Je plant de taken en de projecten in het kader van het jaarlijks operationeel plan
 • Je ondersteunt de directie en het directiecomité van Unia bij het optimaliseren van de interne communicatie binnen de organisatie en binnen de verschillende diensten. Deze ondersteuning bied je voor Myria en het Steunpunt tot bestrijding van armoede die ook door de diensten Intern Beheer en HR worden ondersteund.
 • Je organiseert, ondersteunt, motiveert en coacht je team
 • Als diensthoofd sta je in voor de coördinatie van de dienst. Je plant de taken en projecten binnen het team, en zorgt voor de begeleiding en aansturing van de teamleden.
 • Je hebt een brede blik op de organisatie en de context waarin ze moet opereren. Dit laat je toe om de werking van de dienst te organiseren en te monitoren en de communicatie-acties te evalueren
 • Je zorgt voor een kwaliteitsvolle samenwerking met de andere diensten van Unia
 • Je organiseert de verdeling van de taken en de back-ups
 • Je regelt de teamvergaderingen en hun opvolging
 • Je stimuleert je collega’s en begeleidt ze in hun dagelijkse taken, in hun projecten en in hun individuele professionele ontwikkeling
 • Je staat in voor het uitvoeren en opvolgen van functionerings- en evaluatiegesprekken, en je behandelt personeelszaken (aan- en afwezigheden, overuren, …)
 • Je bevordert verbindende communicatie en constructieve teamwerking
 • Je zet in op een veilig, open en positief werkklimaat

Je neemt actief deel aan het algemeen beleid van Unia.
Je bent, samen met de andere diensthoofden en de directie, lid van het Directiecomité, dat het algemeen beleid van Unia bepaalt en monitort.

Je organiseert, ontwikkelt en onderhoudt contacten met externe actoren
Je vertegenwoordigt Unia soms op conferenties en workshops, of in de media (als back-up van de directie).
Je legt en onderhoudt contacten met de communicatiediensten van de partners van Unia, ook op internationaal niveau.

Jouw profiel:

 • Diploma en opleiding

Master of gelijkwaardig door ervaring
Een opleiding in team management of change management/ projectmanagement is een troef.

 • Ervaring 

Management van een team: minimum 2 jaar ervaring
Professionele ervaring in communicatie: minimum 2 jaar ervaring
Ervaring met interne communicatie is een bijkomende troef

 • Kennis

Je hebt een goede kennis van het Belgische media- en politieke landschap (zowel aan Franstalige als aan Nederlandstalige kant)
Je hebt een goede kennis van de thema’s diversiteit, gelijkheid en bestrijding van discriminatie of je bent bereid je deze thema’s snel eigen te maken
Je kent en gebruikt de sociale media en tools voor sociale media-analyse of je bent bereid je hierin bij te scholen
Je werkt vlot met Google Analytics & CMS

Je talenkennis:
Nederlands (perfect)
Frans: B2 passief en actief
Engels: B1 passief en actief
Kennis van het Duits en/of gebarentaal is een pluspunt

 • Competenties

Je bent een people manager
Je weet de missie en visie van Unia te vertalen in objectieven voor je dienst, met een communicatiestrategie en concrete maatregelen
Je kan de werking van een dienst goed organiseren en monitoren
Je legt vlot contact met de relevante actoren binnen de media en de communicatie in het algemeen en je kan een netwerk mobiliseren en onderhouden
Je beschikt over uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
Je hebt een goede zin voor organisatie en planning
Je kan zowel zelfstandig als in teamverband doeltreffend werken
Je stelt prioriteiten in een veelheid van dringende taken en weet je kalmte hierbij te bewaren

 • Attitude

Je staat achter de missie en visie van Unia
Je legt en onderhoudt gemakkelijk contacten
Je kan jezelf in vraag te stellen en waar nodig je houding aanpassen

Het aanbod:

 • Contract onbepaalde duur – voltijds (38u/week)
 • Loon: volgens klasse 8 (barema’s Unia vind je hier). Nuttige ervaring wordt gevaloriseerd als anciënniteit.
 • Maaltijdcheques
 • Pensioenplan
 • Dubbel vakantiegeld tegen 92% van het maandloon; eindejaarspremie volgens het systeem van de federale openbare sector
 • Onboarding & ontwikkeling: als nieuwe collega volg je verschillende informatiesessies en interne opleidingen. Als nieuwe leidinggevende krijg je een aanbod aan opleiding en individuele coaching op maat, onder andere op basis van de resultaten van je assessment. Ook volg je verschillende interne workshops rond HR-beleid en personeelszaken
 • 26 vakantiedagen per jaar, brugdagen en collectieve sluiting tussen Kerstmis en Nieuwjaar. 
 • Hoofdkantoor naast station Brussel-Zuid; kantoren volledig gerenoveerd en ergonomisch uitgerust
 • Mogelijkheid tot telewerk (maximaal 50% van de werktijd)
 • Gepersonaliseerd uurrooster
 • Volledige terugbetaling vervoerskosten van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

Meer info?
Neem contact op met:

Kristof Sneyers

kristof.sneyers@bakker.be

SOLLICITEER METEEN VIA DIT FORMULIER

Voer al uw gegevens correct in en voeg uw CV en motivatiebrief toe.
Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 256 MB.
  Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.